ระบบจัดการเนื้อหา (Content Management System : CMS) คืออะไร?

ในการสร้างเว็บไซต์ในอตีดและปัจจุบันนั้นมีความยากง่ายแตกต่างกัน ในอดีตถ้าเราจะเริ่มสร้างเว็บไซต์เราต้องเรียนรู้จักภาษา HTML ให้ชำนาญเพราะเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเขียนเว็บไซต์ แต่ในยุคปัจจุบันนี้การสร้างเว็บไซต์ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปแล้ว คนที่ต้องการมีเว็บไซต์เป็นของตัวเองไม่จำเป็นต้องมีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ ไม่จำเป็นต้องรู้จักภาษาคอมพิวเตอร์อย่างช่ำชองและชำนาญ เพียงแค่รู้การจัดหน้าของเว็บไซต์เพียงเล็กน้อย ก็จะสามารถมีเว็บไซต์เป็นของตัวเองได้แล้วเนื่องจากมีผู้ผลิตโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการสร้างเว็บไซต์ที่ชื่อว่า CMS (Content Management System) 

ความหมายของ Content Management System(CMS)

CMS ย่อมาจากคำว่า Content Management System คือ ระบบจัดการเนื้อหาเป็นระบบที่ใช้ในการสร้างและบริหารเว็บไซต์แบบสำเร็จรูป ถูกคิดค้นขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดทรัพยากรใรการพัฒนา และการบริหารเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง กำลังคน ระยะเวลา และ งบประมาณ ที่ใช้ในการสร้างและควบคุมดูแลเว็บไซต์

การใช้งาน CMS ผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องมีความรู้ในด้านการเขียนโปรแกรม ก็สามารถสร้างเว็บไซต์ ได้ด้วยตนเอง เพราะ CMS มีโปรแกรมประยุกต์ ที่พร้อมใช้งานอยู่มากมาย เช่น ระบบจัดการบทความและข่าวสาร(News and Article) ระบบจัดการบทวิจารณ์ (Review) ระบบจัดการสมาชิก (Member) ระบบสืบค้นข้อมูล (Search) เป็นต้น

 ประเภทของ CMS

  1. เว็บบล็อก (Weblog) เป็น CMS ใช้สำหรับการจดบันทึกหรือเขียนบทความเผยแพร่ส่วนบุคคล ปัจจุบันได้มีผู้ให้บริการบล็อกมากมาย ทั้งแบบใหเบริการฟรี และเสียค่าใช้จ่าย Weblog เป็นเว็บประเภทหนึ่งที่มีรูปแบบการแสดงผลและการใช้งานที่ง่าย ทำให้ถุกใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารรูปแบบใหม่ เช่น การประกาศข่าวสาร การแสดงความคิดเห็น การเผยแพร่ผลงาน เหตุการณืประทับใจในชีวิต เป็นต้น
  2. อีคอมเมิร์ช (e-Commerce) เป็น CMS ใช้สำรับทำร้านค้า Online มีความสามารถในการซื้อขายสินค้า สามารถเพิ่ม/ลดรายการสินค้า ราคา ซึ่ง CMS ประเภทนี้เป็น CMS ที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ
  3. อีเลิร์นนิ่ง (e-Learning) เป็น CMS ที่ใช้สำหรับการจัดทำสื่อการเรียนการสอน และแบบทดสอบ หรือบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเว็บ (CAI on Web) ทำเป็นระบบออนไลน์ได้ เหมาะสำหรับนักเรียน ครุ อาจารย์ หรือ สถานศึกษาต่างๆ 
  4. กระดานข่าว(Forums) เป็น CMS ใช้สำหรับถามตอบปัญหาหรือสร้งชุมชนต่างๆ โดยมีการแบ่งเป็นหัวข้อหรือหมวดหมู่ตามความสนใจของผู้เข้าชม ซึ่งงโดยส่วนใหญ่แล้วกระดานข่าวมักถูกติดตั้งมาพร้อมกับ CMS ประเภทอื่น แต่ผู้ใช้ก็สามารถติดตั้งใช้งานกระดาษข่าวอย่างเดียวก็ได้เหมือนกัน
  5. กรุ๊ปแวร์ (Groupware) เป็น CMS ที่ใช้สำหรับการทำงานนองค์กร หรือหน่วยงานที่มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกัน มีความรวดเร็วในการทำงาน สามารถช่วยเหลือกันได้ ทำงานเป็นทีมและควบคุมการทำงานได้ โดยทำงานผ่านระบบเน็ตเวิร์ค
  6. อัลบั้มภาพ (Image Galleries) เป็น CMS ใช้สำหรับจัดการอัลบั้มภาพหรือทำเป็น Galleries มีฟังก์ชั่นการใช้งานโดยการแบ่งเป็นหมวดหมู่ สามารถกำหนดขนาดภาพหรือขนาดไฟล์ได้ตามที่ต้องการ
  7. พอร์ททัล (Portals) เป็น CMS ที่ใช้ในหน้าหลักของเว็บไซต์ ทำงานได้ด้วยระบบของตนเอง และสามารถติดตั้ง CMS ประเภทอื่นๆ เข้ามารวมเพิ่มได้ด้วย
  8. วิกิ (Wiki) เป็น CMS ที่อนุญาตให้ผู้ใช้ สามารถเพิ่มเติมหรือแก้ไขเนื้อหาได้โดยง่าย เปรียบเสมือนกับการเขียนบทความร่วมกัน วิกินำเสนอเนื้อหาสาระทางด้านสารานุกรมหรือแหล่งความรู้จำนวนมากๆ โดยเป็นการระดมความคิดเห็น หริอ ความรู้จากหลายๆ คน มาใช้งาน

ท้ายสุด สำหรับผู้อ่านอยากเริ่มสร้างเว็บไซต์เว็บไซต์ เรามีบริการ สร้างเว็บไซต์ และ เว็บแอปพลิเคชั่น คุณภาพเยี่ยม เพื่อเป็นการสร้างจุดเด่นให้กับธุรกิจของคุณได้

สื่อสารกับ ซอฟเเวร์ เฮาส์ อย่างไรให้ได้งานที่มีคุณภาพ

การดีลงานกับ ซอฟเเวร์ เฮาส์ จะต้องมีการสื่อสารและพูดคุยกันถึงความต้องการของผู้ว่าจ้างและขอบเขตของทั้งสองฝ่ายเพื่อให้ได้เว็บไซต์ที่มีคุณภาพ

Software house ทีมพัฒนาระบบ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในองค์กร

Software house คือบริษัทที่รับพัฒนาซอฟแวร์เฉพาะทาง การมีซอฟแวร์ที่เหมาะสมกับประเภทขององค์กรจะช่วยให้ธุรกิจสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้

“เว็บไซต์พรีเซนต์ผลงาน” คืออะไร มาทำความรู้จักกัน

การพรีเซต์ผลงานที่ดี สามารถทำได้ผ่านการนำเสนอบน เว็บไซต์พรีเซนต์ผลงาน ขององค์กร นอกจากจะมีความสะดวกแล้วยังช่วยให้องค์กรมีภาพลักษณ์ที่ดีได้

จ้างทำ เว็บไซต์ แสดงผลงาน สำหรับองค์กรต้องเตรียมข้อมูลอะไร

องค์กรสามารถแสดผลงานที่เคยทำมาได้ใน เว็บไซต์ แสดงผลงาน ของตนเอง แต่เราจะต้องเตรียมข้อมูลอะไรบ้างถ้าต้องการจ้างบริษัทมาทำเว็บไซต์ให้