การออกแบบ UX/UI ของเว็บไซต์ คืออะไร?

หลายๆ คนคงเคยได้ยินเรื่องของ UX และ UIผ่านตากันมาพอสมควร แม้ทั้ง 2หลายๆ คนคงเคยได้ยินเรื่องของ UX และ UI ผ่านตากันมาพอสมควร แม้ทั้ง 2 อย่างมีชื่อคล้ายกัน แต่บางคนอาจจะยังไม่ทราบว่า UX และ UI มีความหมายว่าอะไร หรือ แยกไม่ออกว่าทั้งคู่ต่างกันอย่างไร บทความนี้เลยจะมาอธิบายง่าย ๆ ให้เข้าใจความหมายและความสามารถที่ต่างทั้ง UX/UI ของเว็บไซต์ ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง

UX/UI ของเว็บไซต์

UX/UI ของเว็บไซต์ มีความหมายว่าอะไร

  1. UX (User Experience)

UX ย่อมาจาก User Experience การออกแบบด้านนี้จะเกี่ยวข้องกับ “ประสบการณ์ของผู้ใช้งาน” ต่อการใช้งานเว็บไซต์ รวมไปถึงระบบต่างๆ อีกด้วย โดยจะเน้นการเก็บข้อมูล เพื่อเอากลับมาพัฒนาตัวสินค้าหรือบริการต่อไป เช่น การทำ Usability Testing หรือการให้ผู้ใช้ได้ทดลองใช้เว็บไซต์หรือบริการ แล้วนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ เพื่อสร้างความรู้สึกจดจำให้ผู้ใช้งานอยากกลับมาใช้งานอีก 

  1. UI (User Interface)

UI ย่อมาจาก User Interface เป็นการออกแบบภาพลักษณ์ และออกแบบหน้าจอหรือแพลตฟอร์มต่างๆ ให้มีความสวยงาม โดดเด่น สร้าง first impression ที่ดีให้กับผู้ใช้งาน โดยคำนึงถึงเรื่องสี ฟอนต์ การจัดวางองค์ประกอบต่างๆ ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย  และสอดคล้องกับการใช้งานของกลุ่มเป้าหมาย

UX UI มีความสำคัญอย่างไร

  1. การออกแบบ User Experience  ที่ดีจะทำให้เว็บไซต์ใช้งานง่ายและการทำงานที่เป็นระบบจะทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย
  2. ทำให้เว็บไซต์มีความสวยงาม สร้างความพึงพอใจของผู้ใช้งานให้อยากกลับมาใช้งานอีก
  3. การออกแบบ UX และ UI ที่ดีจะสร้างความเข้าใจและเกิดการเรียงลำดับข้อมูลได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง
  4. หากเว็บไซต์มี UX/UI ที่ดีแล้ว ก็จะเพิ่มโอกาสการจัดทำ SEO ให้เป็น เว็บไซต์ที่มีคุณภาพ ที่ดียิ่งขึ้น

สรุปโดยรวม UX และ UI องค์ประกอบทั้งสองนี้ มีความสำคัญอย่างมากสำหรับการออกแบบเว็บไซต์ ซึ่งแม้จะมีความคล้ายคลึงกัน แต่บทบาทของ UX/UI นั้นมีความแตกต่างกัน และมีเส้นกั้นของความเป็นเหตุเป็นผลกันอยู่ ดังนั้นเราจึงควรใส่ใจกับการออกแบบ เพื่อสร้างเว็บไซต์ที่ใช้งานง่าย และนำมาซึ่งความพึงพอใจและความประทับใจของผู้ใช้งาน

สื่อสารกับ ซอฟเเวร์ เฮาส์ อย่างไรให้ได้งานที่มีคุณภาพ

การดีลงานกับ ซอฟเเวร์ เฮาส์ จะต้องมีการสื่อสารและพูดคุยกันถึงความต้องการของผู้ว่าจ้างและขอบเขตของทั้งสองฝ่ายเพื่อให้ได้เว็บไซต์ที่มีคุณภาพ

Software house ทีมพัฒนาระบบ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในองค์กร

Software house คือบริษัทที่รับพัฒนาซอฟแวร์เฉพาะทาง การมีซอฟแวร์ที่เหมาะสมกับประเภทขององค์กรจะช่วยให้ธุรกิจสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้

“เว็บไซต์พรีเซนต์ผลงาน” คืออะไร มาทำความรู้จักกัน

การพรีเซต์ผลงานที่ดี สามารถทำได้ผ่านการนำเสนอบน เว็บไซต์พรีเซนต์ผลงาน ขององค์กร นอกจากจะมีความสะดวกแล้วยังช่วยให้องค์กรมีภาพลักษณ์ที่ดีได้

จ้างทำ เว็บไซต์ แสดงผลงาน สำหรับองค์กรต้องเตรียมข้อมูลอะไร

องค์กรสามารถแสดผลงานที่เคยทำมาได้ใน เว็บไซต์ แสดงผลงาน ของตนเอง แต่เราจะต้องเตรียมข้อมูลอะไรบ้างถ้าต้องการจ้างบริษัทมาทำเว็บไซต์ให้