โครงสร้างเว็บไซต์รูปแบบต่างๆที่ควรรู้

โครงสร้างเว็บไซต์(Site Structure) หรือ ไซต์แม็ป (Sitemap) เป็นแผนผังของการลำดับเนื้อหา หรือ การจัดวางตำแหน่งเว็บเพจ ซึ่งจะทำให้เรารู้ว่าทั้งเว็บไซต์ประกอบไปด้วยเนื้อหาอะไรบ้าง และ มีเว็บเพจหน้าไหนที่เกี่ยวข้อง เชื่อมโยงถึงกัน อีกทั้ง โครงสร้างเว็บไซต์จะส่งผลต่อผลลัพธ์การทำ SEO เพราะ กระบวนการทำงานของ Search Engine ขั้นตอนแรก คือ การที่โปรแกรมเก็บข้อมูล จะเข้ามา เก็บข้อมูล เว็บไซต์เพื่อสำรวจว่าเว็บไซต์ และ โครงสร้างเว็บไซต์ ก็ทำหน้าที่เสมือนไกด์นำทางให้ โปรแกรมเก็บข้อมูลเข้าไปชมสิ่งต่างๆ ภายในเว็บไซต์ ดังนั้น การออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์จึงเป็นเรื่องสำคัญต่อการ สร้างเว็บไซต์ บทความนี้เลยจะพาทุกคนไปดู โครงสร้างเว็บไซต์คืออะไร ความสำคัญของโครงสร้างเว็บไซต์ และ โครงสร้างเว็บไซต์รูปแบบต่างๆ

โครงสร้างเว็บไซต์ คืออะไร 

อย่างที่กล่าวไปในข้างต้น โครงสร้างเว็บไซต์(Site Structure) คือ แผนที่ หรือ แผนผังของการลำดับเนื้อหาในเว็บไซต์ของเรา เป็นการจัดวางต่ำแหน่งของเว็บเพจต่างๆ ในเว็บไซต์ ซึ่งจะทำให้เรารู้ว่าทั้งเว็บไซต์ประกอบไปด้วยเนื้อหาอะไรบ้าง และ มีเว็บเพจหน้าไหนที่เกี่ยวข้องและเชื่อมโยงถึงกันบ้าง

ความสำคัญของโครงสร้างเว็บไซต์

  1. สร้างประสบการณ์ที่ดี โครงสร้างเว็บไซต์ที่ดี จะทำให้ผู้เข้า เว็บไซต์ (website) หาข้อมูลที่ต้องการได้อย่างครบถ้วน สะดวกรวดเร็ว พวกเขาย่อมรู้สึกพอใจและได้ประสบการณ์ที่ดีจากการใช้เว็บไซต์
  2. บริหารข้อมูลง่าย โครงสร้างเว็บไซต์จะช่วยให้ผู้สร้างเว็บทำงานได้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยมีประโยชน์ดังนี้
  • ช่วยให้เห็นภาพว่า ผู้ชมเว็บไซต์จะเดินทางไปเว็บเพจต่างๆอย่างไร จึงจินตนาการได้ว่า พวกเขาจะได้ข้อมูลที่ต้องการอย่างสะดวกหรือไม่
  • ทราบว่าแต่ละเว็บเพจมีหัวข้อหลัก หัวข้อย่อยอะไร  จึงจัดกลุ่มเนื้อหาได้อย่างถูกต้อง
  • เมื่อพัฒนาเว็บไซต์ ก็ทำง่ายและเป็นระบบ เพราะรู้แล้วเนื้อหาเดิมมีอะไร ควรเชื่อมโยงเนื้อหาใหม่ที่เว็บเพจไหน

โครงสร้างเว็บไซต์จำแนกได้ 4 ประเภท

  1. Linear Structure  คือ โครงสร้างเว็บไซต์ที่จะนำเสนอเนื้อหาเป็นลำดับๆ ทีละหัวข้อ ซึ่งอาจเรียกว่า Sequential Structure หรือโครงสร้างแบบตามลำดับ วิธีการออกแบบจะเริ่มจาก Main Page หรือหน้า Home ซึ่งเป็นหน้าแรกที่เจ้าของเว็บไซต์อยากให้ผู้คนเข้ามาเจอก่อน จากนั้นเมนูหลักของเว็บไซต์ Navigator จะพาไปดูเว็บเพจต่างๆ ไปตามลำดับ โครงสร้างเว็บไซต์ประเภทนี้ เหมาะกับสินค้าหรือบริการที่นำเสนอเป็นลำดับขั้น 1-2-3 ไปจนจบ เช่น  Online Course ที่จะไล่เรียงจากเนื้อหาบทที่ 1, 2 ,3 ต่อไป หรือ e-book เป็นต้น
  2. Hierarchical Structure คือ โครงสร้างเว็บไซต์ ที่นิยมใช้โดยทั่วไป เช่น ถ้าผู้พัฒนาสร้างเว็บไซต์โดยเครื่องมือ Web Builder อย่างเช่น สร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress จะได้ Site structure รูปแบบนี้ ทั้งนี้ จากรูปร่างแล้วจะดูเหมือนแผนผังต้นไม้ จึงอาจเรียกว่า Tree Structure สาเหตุที่โครงสร้างเว็บลักษณะนี้เป็นที่นิยม เพราะมีข้อดี คือ เหมาะสำหรับเว็บไซต์ทั้งขนาดเล็กไม่ถึง 10 หน้า ไปจนถึงเว็บไซต์ขนาดใหญ่อย่าง E-commerce ที่มีหน้าสินค้ามากกว่า 100 หน้า และมักจะจัดการแบ่งหน้าเพจต่างๆ เป็นหมวดหมู่ (Category) ให้เข้าใจง่าย และสำหรับ Google Crawler เองก็มองว่าง่ายและเห็นความสัมพันธ์ของหน้าเพจแต่ละหน้าชัดเจนเช่นกัน
  3. Web linked Structure คือ โครงสร้างเว็บไซต์ที่มีหลักการว่า “ทุกเว็บเพจต้องเข้าถึงทุกเว็บเพจได้” โดยเป้าหมายคือ ผู้เข้าชมเว็บไซต์จะเข้าเว็บเพจใดเป็นหน้าแรก ก็จะสามารถเข้าถึงทุกเว็บเพจบนเว็บไซต์ได้ การออกแบบโครงสร้างเว็บแบบนี้ จึงไม่มีรูปแบบตายตัว เจ้าของเว็บไซต์จะทำเชื่อมต่อแต่ละเพจอย่างไรก็ได้ด้วย Internal link ขอให้เข้าถึงทุกเว็บเพจเป็นใช้ได้ เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับเว็บไซต์ที่มีขนาดเล็กไม่ถึง 10 เพจ และมุ่งเน้นให้คนเข้าออกกลับไปกลับมาภายในเว็บไซต์
  4. Hybrid Structure คือ รูปแบบผสม ซึ่งโดยมากจะยึดโครงสร้างแบบต้นไม้ (Hierarchical Structure) เป็นโครงสร้างหลัก และจะเชื่อมโยงเว็บเพจหน้าต่างๆ ด้วยรูปแบบโครงสร้างเว็บไซต์รูปแบบอื่นตามจุดประสงค์

สื่อสารกับ ซอฟเเวร์ เฮาส์ อย่างไรให้ได้งานที่มีคุณภาพ

การดีลงานกับ ซอฟเเวร์ เฮาส์ จะต้องมีการสื่อสารและพูดคุยกันถึงความต้องการของผู้ว่าจ้างและขอบเขตของทั้งสองฝ่ายเพื่อให้ได้เว็บไซต์ที่มีคุณภาพ

Software house ทีมพัฒนาระบบ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในองค์กร

Software house คือบริษัทที่รับพัฒนาซอฟแวร์เฉพาะทาง การมีซอฟแวร์ที่เหมาะสมกับประเภทขององค์กรจะช่วยให้ธุรกิจสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้

“เว็บไซต์พรีเซนต์ผลงาน” คืออะไร มาทำความรู้จักกัน

การพรีเซต์ผลงานที่ดี สามารถทำได้ผ่านการนำเสนอบน เว็บไซต์พรีเซนต์ผลงาน ขององค์กร นอกจากจะมีความสะดวกแล้วยังช่วยให้องค์กรมีภาพลักษณ์ที่ดีได้

จ้างทำ เว็บไซต์ แสดงผลงาน สำหรับองค์กรต้องเตรียมข้อมูลอะไร

องค์กรสามารถแสดผลงานที่เคยทำมาได้ใน เว็บไซต์ แสดงผลงาน ของตนเอง แต่เราจะต้องเตรียมข้อมูลอะไรบ้างถ้าต้องการจ้างบริษัทมาทำเว็บไซต์ให้