5 ข้อแนะนำการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อธุรกิจ

ข้อแนะนำการพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อให้มีผู้เข้าเยี่ยมชมจำนวนมากนั้น มีหลายสิ่งที่เราต้องคำนึงถึง และ อีกหลายสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง(Precautions for web development) รวมถึงยังปัจจัยอื่นๆมากมายที่จะสามารถ ส่งผลกระทบต่อจำนวนผูเข้าเยี่ยมชม เช่น เนื้อหาที่นำเสนอบนเว็บไซต์ โครงสร้างการนำเสนอ เนื้อหาบนเว็บไซต์ การจัดหมวดหมู่เนื้อหาที่สามารถค้น เจอได้ง่าย มีการจัดโครงสร้างเว็บไซต์อย่าง เป็นระบบ ให้ทำสามารถใช้งานได้ง่าย มีความรวดเร็วในการโหลดข้อมูล การสร้างเว็บไซต์ผู้พัฒนาจึงต้องคำนึงถึง หลักในการพัฒนาเว็บไซต์เป็นสำคัญ  ดังนั้นบทความนี้ เลยจะมาพูดถึงข้อแนะนำการพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อให้เว็บไซต์ของเราประสบผลสำเร็จ ดังนี้

ข้อแนะนำการพัฒนาเว็บ

1. เนื้อหา

เนื้อหาที่นำเสนอบนเว็บไซต์ ควรเลือกเนื้อหาที่ตรงกับวัตถุประสงค์ ที่เราได้กำหนดไว้ ในขั้นตอนการพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อให้ได้เว็บไซต์ที่ตรงกับความต้องการ เช่น 

  • เว็บไซต์เกี่ยวกับข่าว เนื้อหาเว็บไซต์ก็ควรจะประกอบด้วยข่าวประเภทต่างๆ ซึ่งอาจมีการแบ่งหมวดหมู่ตามเนื้อหา หรือ แบ่งหมวดหมู่ตามแหล่งที่มาของข่าว 
  • เว็บไซต์ที่นำเสนอข้อมูลองค์กร เนื้อหาเว็บไซต์ก็ควรเป็ฯข้อมูลองค์กร อสจประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ อัตลักษณ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ขององค์กร บุคลากรในองค์กร ภาระหน้าที่ต่างๆ ขององค์กร รวมถึงงานที่ให้บริการทางเว็บไซต์ขององค์กร 
  • เว็บไซต์ร้านขายอุปกรณ์ ไอที เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ เว็บไซต์ควรให้ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ไอที เนื้อหาเว็บไซต์ก็ควรจะประกอบด้วยข่าวสารไอที ซึ่งอาจมีการแบ่งหมวดหมู่ตามรุ่น ยี่ห้อ หรือ แบ่งหมวดหมู่ตามปี เป็นต้น 

เนื้อหาที่นำเสนอบนเว็บไซต์ ถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญอย่างยิง ผู็รับผิดชอบดูและ จำเป็ยจะต้องปรัปรุงเนื้อหาให้เป็นปัจจุบันเสมอ เพื่อเป็ฯการสร้างความหน้าเชื่อถือให้กับเว็บไซต์

2. โครงสร้างของเว็บไซต์

โครงสร้างของเว็บไซต์ ควรคำนึงถึงการใชง้านที่ง่ายและสะดวก ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการไดอ้ย่างรวดเร็ว มีการจัดกลุ่มของข้อมูลเป็นหมวดหมู่ ออกแบบหัวข้อย่อยไว้ในหัวข้อหลักเพื่อลดจำนวนหัวข้อหลัก ทำให้หน้าเว็บเพจไม่วุ่นวายจัดระบบไฟล์ (File) และไดเรกทอรี (Directory) ตามกลุ่มของข้อมูลทำให้การดูแลรักษาและการตรวจสอบความผิดพลาดของเว็บเพจ ง่ายยิ่งขึ้น เช่น การจัดไฟล์รูปภาพไว้ที่เดียวกัน หรือจัดเก็บไฟล์เว็บเพจที่เป็นเรื่องเดียวันไว้ใน ไดเรกทอรีเดียวกัน เป็นต้น

3. การแสดงผล

การพัฒนาเว็บไซต์ ควรพัฒนาให้เว็บไซต์ สามารถแสดงผลได้กับ ทุกเว็บบราวเซอร์เนื่องจากในยุคปัจจุบัน มีเว็บบราวเซอร์ให้ผู้ใช้ไดเ้ลือกหลากหลายค่าย ดังนั้น ผู้พัฒนาเว็บไซต์ จึงควรคำนึงถึงการแสดงผลของเว็บไซต์ ในแต่ละเว็บบราวเซอร์ออกมาในรูปแบบที่เหมือนกัน หรือใกล้เคียงกันมากที่สุด และ เว็บไซต์ก็ต้องสามารถดูได้จากอุปกรณ์ที่หลากหลายด้วย ไม่ว่าจะเป็นทั้ง โทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟนหรือ แท็บเล็ต เป็นต้น 

4. การออกแบบ

ข้อแนะนำอีกอย่างในการพัฒนาเว็บไซต์ ก็คือการการออกแบบตัวอักษร ฉากหลัง และสีเว็บไซต์ควรออกแบบให้สามารถอ่านง่ายควร เป็นตัวอักษรที่เป็นสากลนิยม เช่น กรณีภาษาอังกฤษอาจใช้ Arial หรือ Times ส่วนภาษาไทยอาจใช้ Angsana หรือ MS Sans Serif ที่เป็นสากลนิยมของภาษาไทย สำหรับการเลือกใช้ตัวอักษรภาษาไทยนั้น ต้องระวังเป็นพิเศษ เพราะในกรณีที่อุกรณ์ที่ผู้ใช้ ใช้ในการเข้าเยี่ยมชมไม่มีตัวอักษรน้ันๆ อาจทำให้ผู้เข้าเยี่ยมชมไม่ สามารถอ่านตัวอักษรได้ ส่วนฉากหลังนั้น ก็ควรออกแบบไม่ให้ฉากหลังไม่เด่นเกินตัวอักษรในเว็บไซต์ เพราะจะทำให้อ่านยาก และทำให้เนื้อหาไม่น่าสนใจ อีกอย่างที่อยากจะแนะนำคือ จำนวนตัวอักษรในแต่ละบรรทัด อาจช่วยให้ผู้ใช้สามารถชมรายละเอียดได้ง่ายขึ้นด้วย 

5. ความเร็ว

เว็บไซต์ที่พัฒนาควรมีความรวดเร็วในการโหลดหน้าเว็บเพจ โดยเฉพาะหน้าโฮมเพจ โดยปัจจัยที่มี ผลกระทบต่อความเร็วในการโหลด ได้แก่ ขนาด และ จำนวนของรูปภาพ สื่อมัลติมีเดียที่ใช้ในการแสดงผล ปริมาณของตัวอักษรที่อยู่บนหน้าเว็บเพจ ดังนั้น ในการพัฒนาเว็บไซต์ จึงควรเลือกขนาด และจำนวนของรูปภาพที่ใชใ้นแต่ละเว็บเพจใหเ้หมาะสม เพื่อความเร็วในการโหลดเว็บเพจ

เสิร์ชเอนจิน (Search Engine) คืออะไร? มีหลักการทำงานอย่างไรบ้าง

ในอดีต เวลาจะค้นหาข้อมูลอะไรสักอย่างก็ต้องเดินทางไปห้องสมุด และบางครั้งกว่าจะเจอข้อมูลที่ตรงกับที่ต้องการก็ใช้เวลานาน เพราะต้องใช้เวลาหาหนังสือและข้อมูลในหนังสือ แต่ปัจจุบันการค้นหาข้อมูลนั้นง่ายเพียงพิมพ์สิ่งที่ต้องการลงบน Google แล้วเพียงไม่กี่วินาที สิ่งที่ต้องการก็จะถูกรวบรวมมาให้คุณ ซึ่งหลายคนที่รู้จัก Google ก็อาจจะยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่า Search Engine คือ อะไร? มีหลักการทำงานอย่างไร นอกจาก Google จะมีแหล่งค้นหาข้อมูลจากที่ไหนอีกบ้าง มาหาคำตอบกัน เสิร์ชเอนจิน (Search Engine) คือ Search Engine (เสิร์ชเอ็นจิน) คือ โปรแกรมสำหรับค้นหาข้อมูลบนโลกอินเตอร์เน็ต โดยจะแสดงผลลัพธ์เป็นเว็บไซต์ รูปภาพ วิดีโอ แผนที่ Search Engine ถูกออกแบบมาสำหรับใช้ค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ที่ออกแบบมาเพื่อเป็นเครื่องมือค้นหาโดยเฉพาะจะเรียกว่า Web Search Engine ซึ่งผู้ใช้งานจะกรอก ‘คำสำคัญ’ หรือ Keyword (คีย์เวิร์ด) เพื่อหาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง หลักการทำงานของ เสิร์ชเอนจิน (Search Engine) 1. Crawling: การเก็บ รวบรวมข้อมูล อินเทอร์เน็ตเป็นโครงข่ายข้อมูลขนาดมหึมาที่เชื่อมโยงติดต่อกันอย่างทั่วถึง … Read more

E-A-T หลักเกณฑ์ของ Google search ที่คนทำ SEO ต้องรู้

SEO จะเป็นเรื่องของการทำเนื้อหา หรือคอนเทนต์ เพื่อให้เว็บไซต์มีคุณภาพและติดอันดับการค้นหาบน Google search ซึ่งการเขียนคอนเทนต์ยังไม่มีหลักหรือกฎตายตัวในการเขียนว่าจะต้องมีความยาวเท่าใด ต้องมีรูปภาพเยอะ ๆ หรือต้องทำไปในทิศทางไหน แต่อาจจะมีทริกเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่จะสามารถช่วยให้เว็บไซต์มีคุณภาพและติดอันดับการค้นหาได้ ซึ่งก็คือ หลัก E-A-T นั่นเอง ในบทความนี้จะมาอธิบายความหมายแลพความสำคัญเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ E-A-T ของการทำ SEO ที่ดี E-A-T คืออะไร E-A-T คือ หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคุณภาพของเว็บไซต์ที่อัลกอริทึมของ Google search นำมาใช้ในการพิจารณาคุณภาพของเว็บไซต์ ซึ่งหลักเกณฑ์นี้มีผลทำให้ลำดับค้นหาใน Google นั่นหมายความว่าหากเว็บไซต์ของเราใช้หลัก E-A-T ในการทำเนื้อหาหรือสร้างคอนเทนต์จะส่งผลให้เว็บไซต์มีการติดอันดับที่สูงขึ้นได้ E = Expertise เป็นหลักเกณฑ์ที่ว่าด้วยเรื่อง ความชำนาญ ความเชี่ยวชาญ หรือความรู้และทักษะเฉพาะในด้านใดด้านหนึ่ง ซึ่งผู้เขียนต้องมีความชำนาญหรือเชี่ยวชาญในบทความที่ตนเองเขียนหรือสิ่งที่ต้องการนำเสนอ เกณฑ์นี้จะช่วยทำให้ Google มองเห็นว่า เว็บไซต์ไหนมีความเชี่ยวชาญจริง และควรถูกจัดอันดับใน Ranking ที่สูงขึ้น ยกตัวอย่างเช่น เว็บไซต์ https://browsewaresolution.com … Read more

กลยุทธ์การทำ On-Page SEO เพื่ออันดับของเว็บไซต์

On-Page SEO เป็นหนึ่งในปัจจัยในการทำ SEO ให้เว็บไซต์ติดอันดับบนหน้าผลการค้นหาของ Google Search Engine และการปรับปรุง On Page เป็นเรื่องที่ต้องลงรายละเอียดกันเยอะพอสมควร ดังนั้น วันนี้จึงอยากจะพาทุกคนมาทำความรู้จักเกี่ยวกับ On Page SEO คืออะไร มีอะไรบ้างที่ต้องทำ แบบจับมือปรับแต่ง Contents ในรูปแบบ Step By Step ฉบับเข้าใจง่ายๆ สามารถทำได้ด้วยตนเอง On page SEO คืออะไร On Page คือ การปรับแต่งเว็บไซต์ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุดตามหลักเกณฑ์E-A-T เพื่อปรับปรุงอันดับให้อยู่ในอันดับที่ดีที่สุด ของ Google และมีปริมาณการผู้เข้าใช้เว็บไซต์เพิ่มมากขึ้น On Page SEO เป็นปัจจัยที่คุณสามารถควบคุมได้เอง ดังนั้นจึงต้องปรับแต่งให้ดี โดยปัจจัยดังกล่าว ได้แก่ หัวข้อ, Meta Description, Internal Link, External Link เป็นต้น และ … Read more

Backlink คืออะไร เรียนรู้วิธีการสร้าง Backlink ให้เว็บไซต์

ปัจจัยอย่างหนึ่งในการทำ SEO เลยก็คือการทำ Backlink เพราะการมีBacklink เชื่อมโยงมาที่เว็บไซต์ของเรา มันจะส่งผลต่อการจัดอันดับเว็บไซต์ของ Google ดังนั้น เพื่อให้เราสามารถ สร้างเว็บไซต์ติดหน้าแรกได้ ก่อนอื่นควรเข้าใจพื้นฐานและความสำคัญของBacklink ก่อน  Backlink คืออะไร Backlink คือ การที่มีเว็บไซต์อื่นทำลิงก์เข้ามาหาเว็บไซต์ของเรา หรือเว็บไซต์ของเราทำลิงก์ออกไปหาเว็บอื่นด้วย ซึ่งสิ่งที่ Google สนใจในการจัดอันดับ SEO ก็คือการที่เว็บไซต์มีการลิงก์ เข้ามาหาที่เว็บไซต์นั้นๆ นั่นแปลว่าเว็บไซต์ของเรามีคุณภาพ ทั้งในแง่ของ เนื้อหา คอนเทนต์ ความน่าเชื่อถือ อ้างอิง Source หรืออื่นๆ เมื่อมีความน่าเชื่อถือ การจัดอันดับของ Google มากขึ้นไปด้วย การติดอันดับก็จะง่ายขึ้นและอยู่ได้นานในหน้าแรกๆได้  ลักษณะของ Backlink ที่ดี ลิงก์ที่มาจากเว็บไซต์ที่มีความน่าเชื่อถือ ความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์สามารถดูได้จากชื่อเสียงของเว็บไซต์ ข้อมูลที่เขียนมาอย่างดี และออกแบบหน้าเว็บไว้อย่างสวยงาม รวมทั้งปริมาณผู้เข้ามาใช้งาน (Traffic) แสดงว่าเป็น Backlinkที่เชื่อถือได้ เพราะว่าถ้าเว็บไซต์ที่มีคุณภาพ และน่าเชื้อถือมีลิงก์ที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของเรา Google ก็มองว่าเว็บไซต์เราน่าเชื่อถือมากขึ้นไปด้วย ลิงก์ที่มาจากเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกัน ลิงก์ที่ดีควรมาจากเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาโดยรวมสัมพันธ์กับเว็บไซต์เรา … Read more