สิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยงหาก อยากทำเว็บไซต์ ให้ประสบความสำเร็จ

หากว่าคุณอยากทำเว็บไซต์ที่ดีน้ัน นอกจากพัฒนาเว็บไซต์ตาม ข้อแนะนำการพัฒนาเว็บ แล้ว ข้อพึงระวังในการ สร้างเว็บไซต์ และความเสี่ยงที่ควรหลีกเลี่ยงเพื่อใหเว็บไซต์ ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

การจัดทำเนื้อหาของเว็บไซต์

  • ลิงค์ในเนื้อหา’

 ปัญหาในการลิงค์จากบทความหนึ่งไปยังบทความหนึ่งในเว็บไซต์ของเรา บทความที่ต้องการลิงค์ไปควรมีเนื้อหาสอดคล้องกัน และไม่ควรมีบทความที่ไม่สามารถเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บเพจใดๆ อยู่ในเว็บไซต์ การทำเว็บไซต์ที่ดี บทความในเว็บแต่ละแต่บทความของเว็บไซต์ควรมีการเชื่อมโยงกลับไปยังหน้าโฮมเพจได้ อีกทั้ง ควรหลีกเลี่ยงการลิงค์ไปหน้าเว็บเพจจากเว็บไซต์อื่นโดยไม่จำเป็น เพราะ หากเว็บไซต์นั้นล่มหรือมีข้อผิดพลาดในการแสดงผล มันก็จะส่งผลทำให้เว็บไซต์ของเราแสดงผล

  • เนื้อหา บทความในเว็บไซต์

การทำเว็บไซต์ บทความในเว็บไซต์ ควรตรวจให้ถี่ถ้วนละเอียดเพราะ การสะกดคำผิด การเรียงลำดับเนื้อหาที่ไม่ดี อาจส่งผลให้ผู้ใช้เข้าใจเนื้อหาผิด และจะทำให้เว็บไซต์ขาดความน่าเชื่อถือ ซึ่งผลที่ตามมาก็คือจำนวนผู้ใช้ลดลง และหากเรานำข้อมูลมาจากแหล่งอื่น ก็ควรแสดงแหล่งที่มาของข้อมูลที่นำมาเผยแพร่ในเว็บไซต์ เพื่อแสดงให้เห็นว่าเว็บไซต์มีแหล่งที่มาชัดเจน ทำให้เว็บไซต์มีความน่าเชื่อถือ ถ้าบทความมีการปรับปรุง ควรระบุเวลาในการปรับปรุงเว็บไซต์ เพื่อแสดงให้เห็นว่าเว็บไซต์ได้รับการปรับปรุงอยู่เสมอ ข้อมูลที่แสดงบนเว็บไซต์เป็นข้อมูลปัจจุบัน และอย่าลืมตรวจสอบลิงค์ที่เชื่องโยงด้วยเพื่ออัปเดตหากมีลิงค์ที่มีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่

การออกแบบเว็บไซต์ 

การทำเว็บไซต์ที่มีออกแบบหน้าเว็บเพจให้ยาวจนเกินไป กรณีที่เว็บเพจมีหน้าหายาวอาจจะส่งผลให้การแสดงผลของเว็บเพจช้าลงด้วย เพราะ ข้อมูลที่มากขึ้นเวลาในการแสดงผลของข้อมูลจะนานยิ่งขึ้น และถ้าเป็นการแสดงผลผ่านทางโทรศัพท์ผู้ใช้จะต้องสูญเสียหน่วยความจำของเครื่องในการทำงานค่อนข้างมาก ดังนั้น เนื้อหาของเว็บไซต์ควรมีความยาวที่เหมาะสม และสามารถแสดงผลได้ทุกอุปกรณ์ 

รูปแบบตัวอักษร ควรใช้รูปแบบตัวอักษรที่เป็นที่นิยม สามารถรองรับได้ทุกอุปกรณ์ โดยเฉพาะตัวอักษรภาษาไทยจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ เนื่องจากเป็นภาษาที่ใช้เฉพาะคนไทยเท่านั้น ดังนั้น การเลือกตัวอักษรจึงควรเลือกตัวอักษรที่สามารถแสดงภาษาไทยไได้ด้วย

การใช้ฉากหลังที่ซับซ้อน แม้ว่าฉากหลังที่ซับซ้อนจะเป็นงานศิลปะอย่างหนึ่ง แต่ในทางกลับกันหากมันมาอยู่ด้านหลังบทความ มันจะทำให้เนื้อหาเว็บไซต์อ่านยาก

รูปแบบการแสดงผล เอฟเฟกต์ และส่วนเสริมต่างๆ

 ปัญหาในการลิงค์จากบทความหนึ่งไปยังบทความหนึ่งในเว็บไซต์ของเรา บทความที่ต้องการลิงค์ไปควรมีเนื้อหาสอดคล้องกัน และไม่ควรมีบทความที่ไม่สามารถเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บเพจใดๆ อยู่ในเว็บไซต์ การทำเว็บไซต์ที่ดี บทความในเว็บแต่ละแต่บทความของเว็บไซต์ควรมีการเชื่อมโยงกลับไปยังหน้าโฮมเพจได้ อีกทั้ง ควรหลีกเลี่ยงการลิงค์ไปหน้าเว็บเพจจากเว็บไซต์อื่นโดยไม่จำเป็น เพราะ หากเว็บไซต์นั้นล่มหรือมีข้อผิดพลาดในการแสดงผล มันก็จะส่งผลทำให้เว็บไซต์ของเราแสดงผล 

การทำเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาเสริมที่มากเกินความจำเป็น เช่น เมื่อเข้าสู่หน้าเว็บไซต์แล้วมีการเปิดดนตรีประกอบ มีภาพเคลื่อนไหวที่เยอะเกินความจำเป็น หรือ อาจจะมีป้ายโฆษณาที่บังเนื้อหาของเว็บสำคัญของเว็บไซต์ หากผู้ใช้เข้าชมเว็บไซต์ครั้งแรกอาจจะประทับใจ แต่เมื่อเข้ามาใช้งานบ่อยครั้งก็อาจเกิดความรำคาญได้การใช้ป้ายโฆษณาที่มากจนเกินไป แม้ว่าการโฆษณาจะเป็นรายได้ส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ แต่หากมีมากเกินไป อาจทำให้เนื้อหาเว็บไซต์ม่น่าสนใจ ผู้ใช้เกิดความเบื่อหน่ายที่ต้องคอยปิดป้ายโฆษณา

อย่างที่ได้กล่าวไปในข้างต้นว่า การพัฒนาเว็บไซต์มีความเสี่ยงที่ควรหลีกเลี่ยง และ ข้อแนะนำที่จะทำเว็บไซต์มีผู้เข้าชมมากขึ้น ดังนั้น ไม่ว่าคุณจะพัฒนาเว็บด้วยตนเอง หรือ จ้างบริษัทเอาท์ซอร์ส(Outsource) ก็ขอให้คุณโปรดจำและนำข้อปฏิบัติเหล่านี้ไปใช้ เพื่อการพัฒนาเว็บไซต์ที่สมบูรณ์

สื่อสารกับ ซอฟเเวร์ เฮาส์ อย่างไรให้ได้งานที่มีคุณภาพ

การดีลงานกับ ซอฟเเวร์ เฮาส์ จะต้องมีการสื่อสารและพูดคุยกันถึงความต้องการของผู้ว่าจ้างและขอบเขตของทั้งสองฝ่ายเพื่อให้ได้เว็บไซต์ที่มีคุณภาพ

Software house ทีมพัฒนาระบบ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในองค์กร

Software house คือบริษัทที่รับพัฒนาซอฟแวร์เฉพาะทาง การมีซอฟแวร์ที่เหมาะสมกับประเภทขององค์กรจะช่วยให้ธุรกิจสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้

“เว็บไซต์พรีเซนต์ผลงาน” คืออะไร มาทำความรู้จักกัน

การพรีเซต์ผลงานที่ดี สามารถทำได้ผ่านการนำเสนอบน เว็บไซต์พรีเซนต์ผลงาน ขององค์กร นอกจากจะมีความสะดวกแล้วยังช่วยให้องค์กรมีภาพลักษณ์ที่ดีได้

จ้างทำ เว็บไซต์ แสดงผลงาน สำหรับองค์กรต้องเตรียมข้อมูลอะไร

องค์กรสามารถแสดผลงานที่เคยทำมาได้ใน เว็บไซต์ แสดงผลงาน ของตนเอง แต่เราจะต้องเตรียมข้อมูลอะไรบ้างถ้าต้องการจ้างบริษัทมาทำเว็บไซต์ให้