สิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยงหากอยากทำเว็บไซต์ให้ประสบความสำเร็จ

ข้อพึงระวังในการ สร้างเว็บไซต์ และความเสี่ยงที่ควรหลีกเลี่ยง เว็บไซต์ที่ดีน้ันนอกจากพัฒนาเว็บไซต์ตามข้อแนะนำ(Recommendations) แล้ว ยังมีสิ่งที่ต้องพึงระวังในการ พัฒนาเว็บไซต์เพื่อใหเ้ว็บไซต์ ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

การจัดทำเนื้อหาของเว็บไซต์

  • ลิงค์ในเนื้อหา’

 ปัญหาในการลิงค์จากบทความหนึ่งไปยังบทความหนึ่งในเว็บไซต์ของเรา บทความที่ต้องการลิงค์ไปควรมีเนื้อหาสอดคล้องกัน และไม่ควรมีบทความที่ไม่สามารถเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บเพจใดๆ อยู่ในเว็บไซต์ การทำเว็บไซต์ที่ดี บทความในเว็บแต่ละแต่บทความของเว็บไซต์ควรมีการเชื่อมโยงกลับไปยังหน้าโฮมเพจได้ อีกทั้ง ควรหลีกเลี่ยงการลิงค์ไปหน้าเว็บเพจจากเว็บไซต์อื่นโดยไม่จำเป็น เพราะ หากเว็บไซต์นั้นล่มหรือมีข้อผิดพลาดในการแสดงผล มันก็จะส่งผลทำให้เว็บไซต์ของเราแสดงผล

  • เนื้อหา บทความในเว็บไซต์

การทำเว็บไซต์ บทความในเว็บไซต์ ควรตรวจให้ถี่ถ้วนละเอียดเพราะ การสะกดคำผิด การเรียงลำดับเนื้อหาที่ไม่ดี อาจส่งผลให้ผู้ใช้เข้าใจเนื้อหาผิด และจะทำให้เว็บไซต์ขาดความน่าเชื่อถือ ซึ่งผลที่ตามมาก็คือจำนวนผู้ใช้ลดลง และหากเรานำข้อมูลมาจากแหล่งอื่น ก็ควรแสดงแหล่งที่มาของข้อมูลที่นำมาเผยแพร่ในเว็บไซต์ เพื่อแสดงให้เห็นว่าเว็บไซต์มีแหล่งที่มาชัดเจน ทำให้เว็บไซต์มีความน่าเชื่อถือ ถ้าบทความมีการปรับปรุง ควรระบุเวลาในการปรับปรุงเว็บไซต์ เพื่อแสดงให้เห็นว่าเว็บไซต์ได้รับการปรับปรุงอยู่เสมอ ข้อมูลที่แสดงบนเว็บไซต์เป็นข้อมูลปัจจุบัน และอย่าลืมตรวจสอบลิงค์ที่เชื่องโยงด้วยเพื่ออัปเดตหากมีลิงค์ที่มีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่

การออกแบบเว็บไซต์ 

การทำเว็บไซต์ที่มีออกแบบหน้าเว็บเพจให้ยาวจนเกินไป กรณีที่เว็บเพจมีหน้าหายาวอาจจะส่งผลให้การแสดงผลของเว็บเพจช้าลงด้วย เพราะ ข้อมูลที่มากขึ้นเวลาในการแสดงผลของข้อมูลจะนานยิ่งขึ้น และถ้าเป็นการแสดงผลผ่านทางโทรศัพท์ผู้ใช้จะต้องสูญเสียหน่วยความจำของเครื่องในการทำงานค่อนข้างมาก ดังนั้น เนื้อหาของเว็บไซต์ควรมีความยาวที่เหมาะสม และสามารถแสดงผลได้ทุกอุปกรณ์ 

รูปแบบตัวอักษร ควรใช้รูปแบบตัวอักษรที่เป็นที่นิยม สามารถรองรับได้ทุกอุปกรณ์ โดยเฉพาะตัวอักษรภาษาไทยจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ เนื่องจากเป็นภาษาที่ใช้เฉพาะคนไทยเท่านั้น ดังนั้น การเลือกตัวอักษรจึงควรเลือกตัวอักษรที่สามารถแสดงภาษาไทยไได้ด้วย

การใช้ฉากหลังที่ซับซ้อน แม้ว่าฉากหลังที่ซับซ้อนจะเป็นงานศิลปะอย่างหนึ่ง แต่ในทางกลับกันหากมันมาอยู่ด้านหลังบทความ มันจะทำให้เนื้อหาเว็บไซต์อ่านยาก

รูปแบบการแสดงผล เอฟเฟกต์ และส่วนเสริมต่างๆ

 ปัญหาในการลิงค์จากบทความหนึ่งไปยังบทความหนึ่งในเว็บไซต์ของเรา บทความที่ต้องการลิงค์ไปควรมีเนื้อหาสอดคล้องกัน และไม่ควรมีบทความที่ไม่สามารถเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บเพจใดๆ อยู่ในเว็บไซต์ การทำเว็บไซต์ที่ดี บทความในเว็บแต่ละแต่บทความของเว็บไซต์ควรมีการเชื่อมโยงกลับไปยังหน้าโฮมเพจได้ อีกทั้ง ควรหลีกเลี่ยงการลิงค์ไปหน้าเว็บเพจจากเว็บไซต์อื่นโดยไม่จำเป็น เพราะ หากเว็บไซต์นั้นล่มหรือมีข้อผิดพลาดในการแสดงผล มันก็จะส่งผลทำให้เว็บไซต์ของเราแสดงผล 

การทำเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาเสริมที่มากเกินความจำเป็น เช่น เมื่อเข้าสู่หน้าเว็บไซต์แล้วมีการเปิดดนตรีประกอบ มีภาพเคลื่อนไหวที่เยอะเกินความจำเป็น หรือ อาจจะมีป้ายโฆษณาที่บังเนื้อหาของเว็บสำคัญของเว็บไซต์ หากผู้ใช้เข้าชมเว็บไซต์ครั้งแรกอาจจะประทับใจ แต่เมื่อเข้ามาใช้งานบ่อยครั้งก็อาจเกิดความรำคาญได้การใช้ป้ายโฆษณาที่มากจนเกินไป แม้ว่าการโฆษณาจะเป็นรายได้ส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ แต่หากมีมากเกินไป อาจทำให้เนื้อหาเว็บไซต์ม่น่าสนใจ ผู้ใช้เกิดความเบื่อหน่ายที่ต้องคอยปิดป้ายโฆษณา

อย่างที่ได้กล่าวไปในข้างต้นว่า การพัฒนาเว็บไซต์มีความเสี่ยงที่ควรหลีกเลี่ยง และ ข้อแนะนำที่จะทำเว็บไซต์มีผู้เข้าชมมากขึ้น ดังนั้น ไม่ว่าคุณจะพัฒนาเว็บด้วยตนเอง หรือ จ้างบริษัทเอาท์ซอร์ส(Outsource) ก็ขอให้คุณโปรดจำและนำข้อปฏิบัติเหล่านี้ไปใช้ เพื่อการพัฒนาเว็บไซต์ที่สมบูรณ์

เสิร์ชเอนจิน (Search Engine) คืออะไร? มีหลักการทำงานอย่างไรบ้าง

ในอดีต เวลาจะค้นหาข้อมูลอะไรสักอย่างก็ต้องเดินทางไปห้องสมุด และบางครั้งกว่าจะเจอข้อมูลที่ตรงกับที่ต้องการก็ใช้เวลานาน เพราะต้องใช้เวลาหาหนังสือและข้อมูลในหนังสือ แต่ปัจจุบันการค้นหาข้อมูลนั้นง่ายเพียงพิมพ์สิ่งที่ต้องการลงบน Google แล้วเพียงไม่กี่วินาที สิ่งที่ต้องการก็จะถูกรวบรวมมาให้คุณ ซึ่งหลายคนที่รู้จัก Google ก็อาจจะยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่า Search Engine คือ อะไร? มีหลักการทำงานอย่างไร นอกจาก Google จะมีแหล่งค้นหาข้อมูลจากที่ไหนอีกบ้าง มาหาคำตอบกัน เสิร์ชเอนจิน (Search Engine) คือ Search Engine (เสิร์ชเอ็นจิน) คือ โปรแกรมสำหรับค้นหาข้อมูลบนโลกอินเตอร์เน็ต โดยจะแสดงผลลัพธ์เป็นเว็บไซต์ รูปภาพ วิดีโอ แผนที่ Search Engine ถูกออกแบบมาสำหรับใช้ค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ที่ออกแบบมาเพื่อเป็นเครื่องมือค้นหาโดยเฉพาะจะเรียกว่า Web Search Engine ซึ่งผู้ใช้งานจะกรอก ‘คำสำคัญ’ หรือ Keyword (คีย์เวิร์ด) เพื่อหาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง หลักการทำงานของ เสิร์ชเอนจิน (Search Engine) 1. Crawling: การเก็บ รวบรวมข้อมูล อินเทอร์เน็ตเป็นโครงข่ายข้อมูลขนาดมหึมาที่เชื่อมโยงติดต่อกันอย่างทั่วถึง … Read more

E-A-T หลักเกณฑ์ของ Google search ที่คนทำ SEO ต้องรู้

SEO จะเป็นเรื่องของการทำเนื้อหา หรือคอนเทนต์ เพื่อให้เว็บไซต์มีคุณภาพและติดอันดับการค้นหาบน Google search ซึ่งการเขียนคอนเทนต์ยังไม่มีหลักหรือกฎตายตัวในการเขียนว่าจะต้องมีความยาวเท่าใด ต้องมีรูปภาพเยอะ ๆ หรือต้องทำไปในทิศทางไหน แต่อาจจะมีทริกเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่จะสามารถช่วยให้เว็บไซต์มีคุณภาพและติดอันดับการค้นหาได้ ซึ่งก็คือ หลัก E-A-T นั่นเอง ในบทความนี้จะมาอธิบายความหมายแลพความสำคัญเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ E-A-T ของการทำ SEO ที่ดี E-A-T คืออะไร E-A-T คือ หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคุณภาพของเว็บไซต์ที่อัลกอริทึมของ Google search นำมาใช้ในการพิจารณาคุณภาพของเว็บไซต์ ซึ่งหลักเกณฑ์นี้มีผลทำให้ลำดับค้นหาใน Google นั่นหมายความว่าหากเว็บไซต์ของเราใช้หลัก E-A-T ในการทำเนื้อหาหรือสร้างคอนเทนต์จะส่งผลให้เว็บไซต์มีการติดอันดับที่สูงขึ้นได้ E = Expertise เป็นหลักเกณฑ์ที่ว่าด้วยเรื่อง ความชำนาญ ความเชี่ยวชาญ หรือความรู้และทักษะเฉพาะในด้านใดด้านหนึ่ง ซึ่งผู้เขียนต้องมีความชำนาญหรือเชี่ยวชาญในบทความที่ตนเองเขียนหรือสิ่งที่ต้องการนำเสนอ เกณฑ์นี้จะช่วยทำให้ Google มองเห็นว่า เว็บไซต์ไหนมีความเชี่ยวชาญจริง และควรถูกจัดอันดับใน Ranking ที่สูงขึ้น ยกตัวอย่างเช่น เว็บไซต์ https://browsewaresolution.com … Read more

กลยุทธ์การทำ On-Page SEO เพื่ออันดับของเว็บไซต์

On-Page SEO เป็นหนึ่งในปัจจัยในการทำ SEO ให้เว็บไซต์ติดอันดับบนหน้าผลการค้นหาของ Google Search Engine และการปรับปรุง On Page เป็นเรื่องที่ต้องลงรายละเอียดกันเยอะพอสมควร ดังนั้น วันนี้จึงอยากจะพาทุกคนมาทำความรู้จักเกี่ยวกับ On Page SEO คืออะไร มีอะไรบ้างที่ต้องทำ แบบจับมือปรับแต่ง Contents ในรูปแบบ Step By Step ฉบับเข้าใจง่ายๆ สามารถทำได้ด้วยตนเอง On page SEO คืออะไร On Page คือ การปรับแต่งเว็บไซต์ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุดตามหลักเกณฑ์E-A-T เพื่อปรับปรุงอันดับให้อยู่ในอันดับที่ดีที่สุด ของ Google และมีปริมาณการผู้เข้าใช้เว็บไซต์เพิ่มมากขึ้น On Page SEO เป็นปัจจัยที่คุณสามารถควบคุมได้เอง ดังนั้นจึงต้องปรับแต่งให้ดี โดยปัจจัยดังกล่าว ได้แก่ หัวข้อ, Meta Description, Internal Link, External Link เป็นต้น และ … Read more

Backlink คืออะไร เรียนรู้วิธีการสร้าง Backlink ให้เว็บไซต์

ปัจจัยอย่างหนึ่งในการทำ SEO เลยก็คือการทำ Backlink เพราะการมีBacklink เชื่อมโยงมาที่เว็บไซต์ของเรา มันจะส่งผลต่อการจัดอันดับเว็บไซต์ของ Google ดังนั้น เพื่อให้เราสามารถ สร้างเว็บไซต์ติดหน้าแรกได้ ก่อนอื่นควรเข้าใจพื้นฐานและความสำคัญของBacklink ก่อน  Backlink คืออะไร Backlink คือ การที่มีเว็บไซต์อื่นทำลิงก์เข้ามาหาเว็บไซต์ของเรา หรือเว็บไซต์ของเราทำลิงก์ออกไปหาเว็บอื่นด้วย ซึ่งสิ่งที่ Google สนใจในการจัดอันดับ SEO ก็คือการที่เว็บไซต์มีการลิงก์ เข้ามาหาที่เว็บไซต์นั้นๆ นั่นแปลว่าเว็บไซต์ของเรามีคุณภาพ ทั้งในแง่ของ เนื้อหา คอนเทนต์ ความน่าเชื่อถือ อ้างอิง Source หรืออื่นๆ เมื่อมีความน่าเชื่อถือ การจัดอันดับของ Google มากขึ้นไปด้วย การติดอันดับก็จะง่ายขึ้นและอยู่ได้นานในหน้าแรกๆได้  ลักษณะของ Backlink ที่ดี ลิงก์ที่มาจากเว็บไซต์ที่มีความน่าเชื่อถือ ความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์สามารถดูได้จากชื่อเสียงของเว็บไซต์ ข้อมูลที่เขียนมาอย่างดี และออกแบบหน้าเว็บไว้อย่างสวยงาม รวมทั้งปริมาณผู้เข้ามาใช้งาน (Traffic) แสดงว่าเป็น Backlinkที่เชื่อถือได้ เพราะว่าถ้าเว็บไซต์ที่มีคุณภาพ และน่าเชื้อถือมีลิงก์ที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของเรา Google ก็มองว่าเว็บไซต์เราน่าเชื่อถือมากขึ้นไปด้วย ลิงก์ที่มาจากเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกัน ลิงก์ที่ดีควรมาจากเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาโดยรวมสัมพันธ์กับเว็บไซต์เรา … Read more