เว็บไซต์ที่มีคุณภาพ สามารถประเมินได้อย่างไร

Usability Test หรือ การทดสอบประสบการณ์ของผู้ใช้ (User Experience) ไปให้กลุ่มเป้าหมายลองใช้งาน โดยการกำหนดเป้าหมายให้เค้าทำให้สำเร็จเป็นลิสต์แล้วเฝ้าดูและสังเกตว่าผู้ใช้มีวิธีการคิด การตัดสินใจ การใช้งานเว็บไซต์ของเราอย่างไร จะเน้นไปในด้านความยากง่ายในการทำTaskต่าง ๆ เช่น สมัครสมาชิก โพสข้อความ ลบข้อความ ค้นหาข้อความ เป็นต้น ซึ่งการทดสอบ Usablility จะเป็นขั้นตอนที่เราจะประเมินและนำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ เพื่อที่จะนำไปปรับปรุงเว็บไซต์ให้เป็น เว็บไซต์ที่มีคุณภาพ ของเรานั่นเอง

เว็บไซต์ที่มีคุณภาพ จะวัดผลจากอะไร?

  1. Learnability คือความง่ายของการทำ Task ต่าง ๆ สำหรับผู้ใช้งานครั้งแรก
  2. Memorability คือความง่ายของการกลับมาใช้งานอีกครั้งหลังจากห่างหายไปนาน 
  3. Efficiency คือความรวดเร็วของการทำ Task ต่าง ๆ หลังจากที่ผู้ใช้คล่องแล้ว 
  4. Satisfaction คือความชอบของผู้ใช้ต่อดีไซน์ของเว็บไซต์
  5. Error คือ จำนวนความผิดพลาดที่เกิดขึ้น ความรุนแรงและการกลับมาใช้งานได้ใหม่

ความสำคัญของ Usability Testing 

  1. ลดการใช้ทรัพยากรทางการเงิน เวลา และบุคคล

Usability Testing เป็นการทดสอบที่ไม่ต้องใช้ทรัพยากรมาก และสามารถทำการทดสอบผ่านออนไลน์ได้ ดังนั้น เมื่อเราได้ผลการทดสอบความยากง่ายในการใช้งานแล้ว เราก็นำข้อมูลไปปรับปรุงหรือพัฒนาเว็บไซต์ของเราให้ไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้ ถ้าเราพบจุดการใช้งานที่ยากเกินไปก็สามารถแก้ได้ก่อน โดยไม่เสียทรัพยากรมากเหมือนตอนเมื่อพบจุดบกพร่องเมื่อพัฒนาเว็บไซต์เสร็จแล้ว

  1. มอบประสบการณ์ที่ดีและเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า

หลายครั้งที่นักพัฒนาคิดว่าสิ่งที่เราสร้างขึ้นมา นั้นใช้ง่ายและดีที่สุดแล้ว การมองจากมุมผู้สร้างเพียงอย่างเดียว อาจจะยังไม่ครอบคลุมการใช้งานในมุมมองของ Users ดังนั้น การทำ Usability Testing  จึงทำให้เรามองเห็นจุดเล็กๆ น้อยๆ ที่ Users ต้องการ หรือจุดที่มีปัญหาในการใช้งานของเว็บไซต์ของเราได้ชัดเจนขึ้น เพื่อนำไปพัฒนาให้เป็นเว็บไซต์ที่สร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับผู้ใช้งาน

  1. เข้าใจผู้บริโภคมากขึ้นเพื่อวางแผนทำสินค้าและบริการเพิ่มเติมในอนาคต

การทำ  Usability Testing  เราสามารถนำข้อมูลที่ได้มาต่อยอดในการวางแผนพัฒนา ออกแบบ UX/UI ของเว็บไซต์ ให้มีการใช้งานที่ง่ายขึ้นจากเดิม โดยนำผลข้อมูลจากการทดสอบมาช่วยตัดสินใจ  และยังสามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปเป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาเว็บไซต์ชิ้นต่อไปในอนาคตให้ใช้งานง่ายขึ้นอีกด้วย

  1. สนับสนุนให้เกิดการแนะนำสินค้าและบริการ

เมื่อมีการทำ Usability Testing และนำข้อมูลที่ได้จากผู้ร่วมทดสอบไปพัฒนาให้เว็บไซต์ของเรามีการใช้งานที่ง่ายขึ้น และเมื่อถึงคราวที่โปรดักของเราถูกส่งต่อให้ผู้ใช้ตัวจริง และเขามีประสบการณ์ที่ดีต่อโปรดักของเรา ย่อมแปลว่า เขาอาจจะเกิดการบอกต่อประสบการณ์ที่ดีนั้นให้กับคนอื่นด้วยนั่นเอง

จากที่กล่าวมาทุกคนคงเข้าใจแล้วว่า Usability Testing นั้น เป็นการทดสอบที่เน้นความสะดวกของการใช้งานในมุมมองของผู้ใช้ และมีความสำคัญมากต่อการสร้างเว็บไซต์ที่มีคุณภาพ ดังนั้น จากนี้ไปก็อย่าลืมนำ Usability Testing ไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อสร้างเว็บไซต์ที่ดีที่สุดให้ลูกค้า

สื่อสารกับ ซอฟเเวร์ เฮาส์ อย่างไรให้ได้งานที่มีคุณภาพ

การดีลงานกับ ซอฟเเวร์ เฮาส์ จะต้องมีการสื่อสารและพูดคุยกันถึงความต้องการของผู้ว่าจ้างและขอบเขตของทั้งสองฝ่ายเพื่อให้ได้เว็บไซต์ที่มีคุณภาพ

Software house ทีมพัฒนาระบบ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในองค์กร

Software house คือบริษัทที่รับพัฒนาซอฟแวร์เฉพาะทาง การมีซอฟแวร์ที่เหมาะสมกับประเภทขององค์กรจะช่วยให้ธุรกิจสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้

“เว็บไซต์พรีเซนต์ผลงาน” คืออะไร มาทำความรู้จักกัน

การพรีเซต์ผลงานที่ดี สามารถทำได้ผ่านการนำเสนอบน เว็บไซต์พรีเซนต์ผลงาน ขององค์กร นอกจากจะมีความสะดวกแล้วยังช่วยให้องค์กรมีภาพลักษณ์ที่ดีได้

จ้างทำ เว็บไซต์ แสดงผลงาน สำหรับองค์กรต้องเตรียมข้อมูลอะไร

องค์กรสามารถแสดผลงานที่เคยทำมาได้ใน เว็บไซต์ แสดงผลงาน ของตนเอง แต่เราจะต้องเตรียมข้อมูลอะไรบ้างถ้าต้องการจ้างบริษัทมาทำเว็บไซต์ให้